top of page

PLA DE PREUS

Com cada assumpte, ens prenem seriosament la claredat dels nostres honoraris.
Cada assumpte, cada expedient, realitzem el corresponent pressupost tenint en compte:
1. Els desitjos del propi client, és a dir, la finalitat del procediment.
2. La complexitat de lassumpte en qüestió.
3. Les corresponents actuacions judicials.
Prenent els tres punts anteriors, es determina el nostre sistema econòmic, podent fixar-se o bé una quantia fixa o bé una quantia calculada sobre la base de l'èxit de l'operació.

bottom of page