top of page

AVÍS LEGAL

En compliment de l'estipulat a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, es serveix de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'informa a l'usuari que el domini www.geniuris.com pertany com a titular a :

 

XAVIER PINEDA BONIA

NIF 52.427.647 K

Plaça Universitat, 3, 6a Planta

08007 Barcelona

 

Els continguts del lloc web (www.geniuris.com), incloent-hi textos, eslògans, infografies, imatges, dibuixos, disseny gràfic, combinacions de colors, arxius d'àudio i vídeo, logos, marques, etc. són titularitat exclusiva de Xavier Pineda Buendia, llevat que a la pròpia pàgina web s'indiqui de forma expressa que pertanyen a un tercer titular de drets de propietat intel·lectual o industrial sobre aquests. En cas que el text, eslògan, imatge, dibuix o qualsevol altre fitxer sotmès als drets de propietat intel·lectual o industrial de tercer, en cas que estigui digitalitzat, a més de ser citat, podrà ser enllaçat perquè l'usuari pugui accedir al contingut original, sempre que les polítiques i continguts daquesta web la creació daquest enllaç.  

 

Tot el contingut d'aquesta pàgina web, així com les dades que s'hi descriuen, estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial. Conseqüentment, estarà completament prohibida la reproducció, còpia, emmagatzematge, modificació, distribució, manipulació sense autorització expressa i per escrit de Xavier Pineda Buendia. No obstant això, l'usuari d'aquesta pàgina web tindrà el dret a crear enllaços al contingut de la mateixa per a l'ús privat i no comercial, i XAVIER PINEDA BUENDIA podrà reservar el seu dret a sol·licitar, en qualsevol moment, l'eliminació immediata de qualsevol enllaç a aquesta pàgina web.  

 

XAVIER PINEDA BUENDIA no respondrà dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que s'ocasionin al sistema informàtic de l'usuari, fitxers o documents emmagatzemats al sistema, quan aquests tinguin origen per un virus, pel mal funcionament del navegador, avaries telefòniques o interferència de qualsevol tipus.

 

Tota intervenció realitzada per XAVIER PINEDA BUENDIA o pels advocats indicats en aquesta pàgina web, quedarà sotmesa a la seva no divulgació ni a fer ús de la informació a què hagin pogut accedir amb ocasió de l'exercici de la seva professió, estant compromesos a no divulgar ni fer ús de la informació a què hagin accedit per raó de la seva professió, de conformitat al Codi Deontològic de l'Advocacia Espanyola. En tot cas, la intervenció dels advocats estarà subjecta a la signatura del full d'encàrrec corresponent.  

 

Tota informació subministrada pel client serà confidencial i no serà utilitzada amb altres fins que no estiguin recollits al full de comanda o encàrrec. XAVIER PINEDA BUENDIA s'obliga a la no divulgació ni revelació d'informació facilitada pel client sense el seu consentiment exprés i previ.

bottom of page