top of page

DRET DE FAMÍLIA

Al nostre despatx som conscients de la importància de l'estabilitat de família i, en particular, quan hi ha menors. Per això és important un bon assessorament i intentar en la mesura que sigui possible la millor solució de cara a futur. A  nostre  despatx no resolem únicament les divergències del dia d'avui, sinó que fixem les línies per intentar evitar els problemes en un futur. També fixem les mesures per intentar protegir tant els béns com el patrimoni de les mateixes persones. Concretament ens especialitzem en:

  • Assessorament als progenitors, la redacció i fixació dels plans de parentalitat.

  • Reclamació de pensions d'aliments o prestacions compensatòries a favor del progenitor

  • Dret dús o extinció dús de lhabitatge

  • Procediments d'incapacitació o de nomenament de defensor judicial.

  • Processos de separació o divorci tant nacional com internacional

bottom of page