top of page

DRET DE CONSUM

Les relacions de consum són aquelles en què intervenen una persona física i una empresa o un  empresari. El pilar fonamental d'aquesta relació es basa en el fet que una (empresa o empresari) actua en el marc d'un negoci de venda d'un  producte  o subministrament d'un servei i l'altra (persona física) adquireix els béns o serveis esmentats fora del marc professional. En l'àmbit de reclamació de consum, tenim experiència tant a les reclamacions en seu judicial com als sistemes  alternatius  de resolució de conflictes com la mediació o l'arbitratge, informant-ne i recomanant-ne l'ús en interès del client. En aquest sentit i dins de l'àmbit de consum ens trobem amb les  següents  situacions:

 • Reclamacions per un producte defectuós

 • Reclamacions per danys per un servei mal prestat

 • Defensa davant de reclamacions indegudes de companyies de subministraments (aigua, llum, gas,  telèfon)

 • Defensa davant de reclamacions d'entitats de crèdit (préstecs hipotecaris, préstecs personals)

 • Defensa davant de reclamacions derivades de targetes  revolving o de crèdit

 • Defensa en l'adquisició de  béns i serveis adquirits mitjançant serveis online

 • Reclamacions davant companyies aèries, navals o empreses turístiques

 • Reclamacions davant de companyies d'assegurances

 • Reclamacions davant de males praxis mèdiques o professionals

 • Reclamacions per danys  derivats de productes financers d'inversió

 • Reclamacions davant d'inclusió de fitxers de morositat (ASNEF, Equifax...)

bottom of page