top of page

DRET D'ARRENDAMENT

Al món actual, és freqüent que moltes persones optin per  arrendar  determinis  béns o serveis, és a dir, llogar. Sens dubte, el contracte d'arrendament per excel·lència és el de vivenda o local de negoci, si bé no és l'únic. Dins la nostra  experiència  en el marc d'aquest tipus d'assessorament ens centrem en:

  • Assessorament i  redacció  de clàusules de contractes d'arrendaments

  • Assessorament durant la vigència del contracte d'arrendament davant de vicissituds que se'n puguin derivar.

  • Reclamacions derivades de l'impagament de l'import de la renda

  • Reclamacions  derivades d'incompliment per part de l'arrendador de les obligacions derivades per llei.

  • Defensa davant de reclamacions d'impagament de l'import de la renda

  • Reclamacions per l'extinció  del  contracte d'arrendament

bottom of page